top of page

CỘNG ĐỒNG

NHÀ ĐẦU TƯ CÁ NHÂN VÀ CỐ VẤN KHỞI NGHIỆP

GIỚI THIỆU

Với mục tiêu hình thành được các mạng lưới nhà đầu tư cá nhân, quỹ đầu tư mạo hiểm tích cực tìm kiếm cơ hội đầu tư vào các startup tại Việt Nam và đội ngũ huấn luyện viên/cố vấn khởi nghiệp đổi mới sáng tạo có năng lực, tích cực tham gia các hoạt động hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, BK-Holdings đã xây dựng và phát triển cộng đồng investor và mentor.

Cộng đồng nhà đầu tư cá nhân được xây dựng nhằm tạo sân chơi cho các nhà đầu tư cũng như dự án/doanh nghiệp khởi nghiệp. Đây là nơi thông tin được chia sẻ, trao đổi, từ đó chuyên nghiệp hoá hoạt động đầu tư khởi nghiệp và thúc đẩy đầu tư cá nhân nhằm tăng cả chất lượng và số lượng các thương vụ đầu tư cho khởi nghiệp. Bên cạnh đó kết nối nhà đầu tư cá nhân với startup, tăng cơ hội đầu tư.

​Cùng với đó, chúng tôi xây dựng cộng đồng Cố vấn Khởi nghiệp thông qua chia sẻ và huy động nguồn tài liệu; liên kết, hợp tác triển khai hoạt động cố vấn khởi nghiệp để tăng hỗ trợ của các cố vấn khởi nghiệp đối với startup.

About

CỘNG ĐỒNG NHÀ ĐẦU TƯ

​(INVESTORS)

​Mô hình hợp tác đa phương giữa các đơn vị ươm tạo khởi nghiệp trong trường đại học với doanh nghiệp dịch vụ đầu tư, tài chính và tổ chức xã hội, tổ chức phát triển trong nước và quốc tế

Community
35076544_1729586240461534_33667489025428
35148729_1729585637128261_53769490233473
35238483_1729585347128290_13703667266166
35238483_1729585347128290_13703667266166
Mentor

CỘNG ĐỒNG CỐ VẤN KHỞI NGHIỆP

​(MENTORS)

Tập trung thúc đẩy hoạt động của VMI, vận dụng vào hệ sinh thái khởi nghiệp Bách Khoa; phát triển đội ngũ cố vấn khởi nghiêp về kinh doanh và công nghệ, phát huy lợi thế sở trường của Đại học Bách Khoa Hà Nội

Contact

LIÊN LẠC

ĐỊA CHỈ: TẦNG 2, TOÀ NHÀ A17, 17 TẠ QUANG BỬU, HAI BÀ TRƯNG, HÀ NỘI

ĐIỆN THOẠI: 024.623.0870  |  E-MAIL: CONTACT@BKHOLDINGS.COM.VN

Đăng ký để nhận thêm thông tin

bottom of page